Łódzki Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestniczył w uroczystości podpisania POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego a Pracodawcami regionu łódzkiego. Podpisanie dokumentu odbyło się w dniu 21 października 2016 r. w siedzibie Szkoły w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171 w obecności Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi Tomasza Treli.

Wolę współpracy i podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w branży ekonomiczno-turystyczno-hotelarskiej poza – Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – wyraziły również Hotele: Andel’s, DubleTree by Hilton, Focus, Grand, Ibis, Qubus, a także Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Biuro Turystyczne Raftur.

Łódzki Oddział SKwP współpracuje ze Szkołą od 2012 r. Celem tej współpracy jest rozwijanie wśród młodego pokolenia zainteresowań, wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, a także promowanie Stowarzyszenia i zawodu księgowego.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001