W dniu 25 marca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej odbył się Szkolny Dzień Ekonomisty, nad którym obok Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, po raz pierwszy, patronat objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi Oddział Terenowy w Rawie Mazowieckiej.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: p. Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rawie Mazowieckiej, p. Marek Pałasz – sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, a także absolwenci tej szkoły: p. Ewa Stopczyńska – prezes Zarządu OT w Rawie Mazowieckiej SKwP i p. Łukasz Paczkowski – przewodniczący Koła Młodych Księgowych działającego przy OT w Rawie Mazowieckiej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Prezes Zarządu p. Ewa Stopczyńska podczas wystąpienia przybliżyła uczniom charakter pracy księgowego, a także ścieżkę edukacyjną Stowarzyszenia Księgowych umożliwiającą uzyskanie tytułu dyplomowany księgowy.

Dzień ten był okazją do zaprezentowania przez uczniów – oprócz wiedzy z zakresu ekonomii i rachunkowości – umiejętności reżyserskich i talentów artystycznych.

Uczniowie – członkowie Koła Młodych Księgowych – wzięli udział w konkursie promującym etykę w rachunkowości i sytuacjach biznesowych. Ich zadaniem było przygotowanie i odegranie scen prezentujących postawy etyczne w rachunkowości. W sposób humorystyczny czasem wręcz komediowy zaprezentowano sprawy ważne i poważne, a sytuacje których dotyczyły nie straciły na wartości.

Zwycięska drużyna w składzie: Dominik Zygmunt, Sylwia Piotrowska, Aldona Stefanowicz, Agnieszka Palczewska i Marcin Wodnicki przedstawiła skecz pt. „Czarna Owca”. Wyłoniono również prezentację, która otrzymała nagrodę publiczności.

W szkole oprócz konkursu z zasad etycznych został także zorganizowany Powiatowy Konkurs z Rachunkowości.

Zwycięzcom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Oddział Okręgowy w Łodzi SKwP oraz Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Konkurs podczas Szkolnego Dnia Ekonomisty był zwieńczeniem comiesięcznych spotkań z uczniami ZSP w Białej Rawskiej w ramach nawiązanej współpracy z Oddziałem Terenowym SKwP w Rawie Mazowieckiej. Dzięki zaangażowaniu p. Ewy Stopczyńskiej i p. Łukasza Paczkowskiego działających w ramach OT SKwP w Rawie Mazowieckiej oraz nauczycieli ZSP w Białej Rawskiej – p. Renaty Pazura i p. Krystyny Michałowskiej-Zys udało się stworzyć Uczniowskie Koło Młodych Księgowych skupiające 40 uczniów zainteresowanych tematyką rachunkowości i podatków. Na comiesięcznych spotkaniach omawiane są zagadnienia dotyczące rachunkowości, etyki i podatków.

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001