W dniach 19-21 listopada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się już V Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA. Tematem tegorocznej konferencji była Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu, podczaj której przybliżóno zagadnienia z zakresu CSR.

W konferencji wzięło udział 10 drużyn z uczelni z całej Polski: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przedstawiciele z Uniwersytetu Łódzkiego.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej konferencji byli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku oraz przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, którzy podczas specjalnego panelu dyskusyjnego przybliżyli specyfikę Lasów Państwowych – jednostki, której działalność to idealny przykład społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uczestnicy podczas trzech dni wzięli udział w kilku konkurencjach: wygłosili referaty dotyczące sprawozdawczości finansowej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, sprawdzili swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego podczas case study przygotowanego przez przedstawicieli Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a ostatniego dnia zmierzyli się z casem przygotowanym przez organizację ACCA z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Drużynom z całej Polski pokazano również różne oblicza Łodzi podczas zorganizowanej gry miejskiej.

Zdobywcami nagrody głównej ufundowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi zostali przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania: Agnieszka Dominiak, Ewa Pietkiewicz oraz Kamil Wiśniewski.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001