VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON: Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej.

W dniach 2-4 grudnia 2015 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się już VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON. Tematem poruszonym podczas tegorocznej edycji była Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. Organizatorami spotkania było Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA. W konferencji wzięli udział studenci różnych uczelni z całej Polski:  UMK z Torunia, WSB z Gdańska, UE z Poznania, AGH z Krakowa, UE z Krakowa,  UE z Katowic, Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego. Każda z 16-tu dwuosobowych drużyn przygotowała oraz zaprezentowała referat dotyczący tematyki związanej z ewolucją rachunkowości na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ponadto uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego podczas case study przygotowanego przez przedstawicieli Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz case’u z zakresu rachunkowości zarządczej przygotowanego przez ACCA Poland. Ostatniego dnia studenci mieli okazję zagrać w grę biznesową, poprowadzoną przez pracowników Wydziału Zarządzania, nawiązującą do działalności firmy w dobie wzrostu znaczenia praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zwycięzcami w konkursie case study zostali przedstawiciele SKNR Rachmistrz z Katowic w składzie Krzysztof Podgórski i Krzysztof Ciesielski, natomiast najlepszy referat wygłosiła drużyna Koła Naukowego Pecunia Moderna z Poznania  w składzie Anna Puszcz i Filip Garbacz.

Wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sponsorami tegorocznej edycji byli: PGL Lasy Państwowe, SKwP Oddział Okręgowy w Łodzi, RO KIBR Łódź. Partnerzy merytoryczni: ACCA, Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Partnerzy: BDO, Santander Universidades oraz SKN FEIM, który przygotował dla nas relację wideo z wydarzenia. Patronat na wydarzeniem objęli: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania UŁ oraz Młodzi w Łodzi.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001