W dniu 14 września 2016 r. odbyła się pierwsza Konferencja Naukowa pn. RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI – NOWE WYZWANIA, skierowana do członków łódzkiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób. Konferencja odbyła się w Sali konferencyjnej w kompleksie EC1 Łódź – Miasto Kultury – Wschód, w Łodzi przy ul. Targowej 1/3. Ta część kompleksu o postindustrialnym charakterze obecnie jest Narodowym Centrum Kultury Filmowej (NCKF).

Konferencję otworzyła Bożena Wilk, prezes Zarządu O/O w Łodzi SKwP witając licznie przybyłych uczestników. Część merytoryczną rozpoczął Adam Kęsik, biegły rewident, przedstawiając najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości, wpływ tych zmian na rozwiązania zawarte w polityce rachunkowości w kontekście prezentowania sprawozdania finansowego, a także projektowane zmiany w przepisach prawa bilansowego.

Problematykę Jednolitego Pliku Kontrolnego przybliżyła Bożena Wilk, biegły rewident, zwracając szczególną uwagę na to od kiedy i kogo dotyczy nowy obowiązek, cel i strukturę JPK, a także o czym powinniśmy pamiętać przy kontroli w oparciu o JPK.

Kolejny temat dotyczący zmian w podatku dochodowych w 2017 r. przedstawił Arkadiusz Szeląg, biegły rewident. W toku wystąpienia przybliżył zebranym min. propozycję 15 % stawki podatku CIT, zasady opodatkowania aportów, skutki rozszerzenia definicji dochodów osiągniętych na terytorium kraju, a także zaakcentował propozycje kolejnych zmian w przepisach podatkowych.

Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji, podkreślając profesjonalizm wykładowców, a także interesującą i aktualną tematykę spotkania.

Liczne zainteresowanie Konferencją pozwala przypuszczać, że inicjatywa ta na trwale wpisze się w kalendarz wydarzeń łódzkiego Oddziału SKwP.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001