Stowarzyszenie, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Projekt zmian dostępny jest na stronie internetowej:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284105  Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001