ZMIANA TERMINU! Odczyt pn.: "Dotacje, subwencje, dofinansowania w ujęciu bilansowym i podatkowym", który odbędzie się w wersji on-line w późniejszym terminie.

Zaproszenia zostaną wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wyrażamy nadzieję, że nowa forma "spotkań środowiskowych" spotka się z Państwa aprobatą.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001