Uchodźców z Ukrainy zapraszamy na kursy z rachunkowości:

Rachunkowość polska dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy

 

Біженців з України запрошуємо на Курси з бухгалтерського обліку:

Бухгалтерський облік в Польщі для бухгалтерів (біженців) з України

 

Беженцев из Украины приглашаем на курсы по бухгалтерскому учету:

Бухгалтерский учет в Польше для бухгалтеров (беженцев) из Украины

 

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001