Uchodźców z Ukrainy zapraszamy na kursy z rachunkowości:

  1. Rachunkowość polska dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy
  2. Obsługa programu finansowo-księgowego – SAGE SYMFONIA 2.0 – dla obywateli Ukrainy

 

Біженців з України запрошуємо на Курси з бухгалтерського обліку:

1. Бухгалтерський облік в Польщі для бухгалтерів (біженців) з України

2. Обслуговування фінансово-бухгалтерської програми - SAGE SYMFONIA 2.0 - для громадян України

 

Беженцев из Украины приглашаем на курсы по бухгалтерскому учету:

  1. Бухгалтерский учет в Польше для бухгалтеров (беженцев) из Украины
  2. Обслуживание финансово-бухгалтерской программы – SAGE SYMFONIA 2.0 – для граждан Украины

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001