W Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 32 w Wieluniu w czerwcu bieżącego roku odbył się konkurs pn.: Księgowy Roku 2018. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów z trzecich klas Technikum Ekonomicznego.

Celem konkursu przeprowadzonego kolejny rok w Szkole jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości, popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną wiedzy, a także podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli rachunkowości. Patronat merytoryczny nad tym przedsięwzięciem objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi. Zakres tematyczny to: podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości finansowej jednostki gospodarczej, ewidencja działalności gospodarczej, sprawozdawczość finansowa i elementy analizy finansowej.

Konkurs miał zasiąg szkolny i odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap eliminacyjny – pytania testowe z wykorzystaniem platformy e-Nauczanie z zakresu rachunkowości i drugi końcowy – kształcący praktyczne umiejętności, tj. zadanie sytuacyjne z wykorzystaniem programu INSERT GT. Do drugiego etapu, który miał miejsce w Szkole w dniu 12 czerwca br. zakwalifikowano siedmiu najlepszych uczniów. Pierwsze miejsce i tytuł Księgowy Roku 2018 należy do Katarzyny Kaleta uczennicy klasy 3 TE, II miejsce zdobyła Marta Świątek uczennica klasy 3 TE i III miejsce zdobył Hubert Kryściak uczeń klasy 3 TF. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

W II etapie konkursu uczestniczyli przedstawiciele łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych. W toku spotkania prezes Zarządu O/O w Łodzi SKwP Bożena Wilk przybliżyła młodzieży pracę księgowego, a także udzieliła cennych wskazówek i informacji jaką wybrać ścieżkę kariery zawodowej.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy kolejnych sukcesów!

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001