W dniach 11-13.04.2018 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON pt. Zawód księgowego i biegłego rewidenta - ewolucja czy rewolucja?, której Organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ towarzyszyły jej obchody 40-lecia istnienia SKNR SIGMA oraz 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania, przy której Koło działa. Z tej okazji, przy współpracy Oddziału Okręgowego w Lodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, oraz Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Szczecinku, zorganizowano dwa panele dyskusyjne, w których starano się odpowiedzieć na pytanie, będące myślą przewodnią Konferencji - czy zawód księgowego i biegłego rewidenta przeszedł na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ewolucję, rewolucję, a może była to swoista ewolucja z elementami rewolucyjnych zmian?

W części poświęconej Gali Jubileuszu 40-lecia Koła, podsumowano działalność SKNR SIGMA, zaproszeni Absolwenci, będący niegdyś w Kole przywołali wspomnienia z nim związane. Podziękowano również wieloletnim Opiekunkom Koła - Pani Małgorzacie Pałce, prof. dr hab. Ewie Walińskiej, prof nadzw. dr hab. Ewie Śnieżek oraz mgr Joannie Piłacik, które ukierunkowały rozwój SKNR SIGMA, a także wspierają podejmowane przez Koło inicjatywy.

Jak co roku w progach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego goszczono Maratończyków z Uczelni z całej Polski. W tym roku odwiedziło UŁ 22 Maratończyków reprezentujących: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnikę Rzeszowską oraz Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa. Podczas Konferencji uczestnicy zaprezentowali efekty swojej pracy oraz wyniki przeprowadzonych badań, w których starali się odpowiedzieć na pytanie zadane w temacie Konferencji. Zmierzyli się także w konkursie case study, przygotowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Łódzki oraz firmę Infosys. Nie zabrakło także czasu na poznanie Łodzi podczas specjalnie zorganizowanej gry miejskiej, mającej na celu przybliżenie ciekawej historii miasta Czterech Kultur.

Laureatami tegorocznej edycji SIGMA MARATON w konkursie referatów zostali:

  • I miejsce -Marlena Pabian oraz Daniel Pauluk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele SKN „Audytor”, którzy wygłosili referat pt.  Współczesny księgowy - wyzwania i pułapki,
  •  II miejsce - Martyna Pilarska oraz Katarzyna Struzik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przedstawicielki SKNR Rachmistrz, które wygłosiły referat pt.  Księgowość – ewolucja czy rewolucja? Rozważania na temat zawodu księgowego i jego znaczenia we współczesnym świecie;
  • III miejsce - Dominika Kuzak oraz Ewa Łęgowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawicielki KNRF „Audyt”, które wygłosiły referat pt.  Zmiany w zawodzie biegłego rewidenta na podstawie nowej ustawy - ewolucja czy rewolucja?

W konkursie case study zwycięzcami zostali:

  • I miejsce - Marta Wilk oraz Piotr Tarnowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciele Koła Naukowego Rachunkowości „Storno”,
  • II miejsce - Dominika Kuzak oraz Ewa Łęgowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawicielki KNRF „Audyt”,
  • III miejsce - Martyna Pilarska oraz Katarzyna Struzik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przedstawicielki SKNR Rachmistrz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Foto relacja:

https://www.flickr.com/photos/138241519@N02/albums/72157689761063300

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001