W dniu 12 kwietnia 2019 r. odbyła się kolejna Konferencja pn. RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI – NOWE WYZWANIA, skierowana do członków łódzkiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób. Konferencja odbyła się w Instytucie Europejskim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262.

 

Spotkanie otworzyła Bożena Wilk, prezes Zarządu O/O w Łodzi SKwP witając licznie przybyłych uczestników. Na wstępie poinformowała, że w toku spotkania odbędzie się również zebranie przedzjazdowe Członków Oddziału Okręgowego w Łodzi niezrzeszonych w kołach i klubach w celu dokonania wyboru Delegatów na XXII Okręgowy Zjazd Delegatów. W skrócie przedstawiła najważniejsze osiągnięcia łódzkiego Oddziału zrealizowane na przestrzeni omijającej kadencji. W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru 82 delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r.

 

Część merytoryczną rozpoczęła Bożena Wilk, biegły rewident, prezentując temat Sporządzanie e-sprawozdania. Przybliżyła nowe wymagania dotyczące elektronicznych sprawozdań finansowych, ich podpisywania, przesyłania, korygowania, a także zaprezentowała najważniejsze przepisy prawne w tym zakresie.

W dalszej części spotkania Arkadiusz Szeląg, biegły rewident, przedstawił temat Najnowsze zmiany w podatkach VAT i CIT. W oparciu o szereg przykładów przybliżył kluczowe problemy i zmiany przepisów w zakresie podatku VAT i CIT wprowadzonych od 2019 r.

 

Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji, podkreślając przede wszystkim profesjonalizm wykładowców, a także bardzo interesującą i aktualną tematykę. Spotkanie zakończyła prezes Bożena Wilk, dziękując prelegentom i uczestnikom, zapraszając na kolejne wydarzenia organizowane przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001