JPK-VAT

Od 1 stycznia 2018 r ponad półtora miliona mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT. Wprowadzenie JPK ma przyczynić się do wzmocnienia uczciwej konkurencji w Polsce poprzez eliminowanie nieuczciwych kontrahentów. JPK pomoże także w porządkowaniu ewidencji VAT przedsiębiorcy i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce włączyło się w kampanię informacyjną Ministerstwa Finansów. Chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona przedsiębiorców organizuje odczyty dla członków Stowarzyszenia, informując o spoczywającym na nich obowiązku. Spotkania te prowadzą eksperci – przedstawiciele Izb Administracji Skarbowej.

W łódzkim Oddziale Okręgowym spotkanie, w toku którego przedstawiono merytoryczne informacje na temat JPK-VAT, a także udzielano wyjaśnień na pojawiające się pytania, odbyło się w dniu 6 grudnia 2017 r. Łódzką Izbę Administracji Skarbowej reprezentowali: Dyrektor p. Artur Zajączkowski, rzecznik prasowy p. Agnieszka Pawlak i kierownik portalu podatkowego, prowadząca wykład p. Marzena Kabacińska, zaś gospodarzem była prezes Zarządu O/O w Łodzi p. Bożena Wilk.

Kolejne spotkanie dotyczące JPK-VAT, odbędzie się w naszym Oddziale w dniu 3 stycznia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy!

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001