Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w dniu 7 grudnia 2012 roku zorganizował I KONFERENCJĘ dla biznesu.

Tematem wiodącym było "Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach spowolnienia gospodarczego".

Z ramienia Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP, jako jednego ze sponsorów przedsięwzięcia, wystąpiła Prezes Zarządu Oddziału w Łodzi SKwP – Bożena Wilk.

Przeczytaj treść wystąpienia.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001