Od stycznia 2018 roku zaczęły pojawiać się publikacje zarówno w mediach tradycyjnych, jak i elektronicznych, odnoszące się m.in. do zawodu księgowego, kwalifikacji księgowych i koncepcji przywrócenia regulacji usługowego prowadzenia ksiąg.

Debata o zawodzie księgowego, jego roli i przyszłości znajduje się na stonie internetowej Centrum Prasowego PAP: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/116175,,dyskusje-o-zawodzie-ksiegowego

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001