Ze smutkiem informujemy, iż w piątek 10 stycznia 2014 r.
zmarł profesor Zbigniew Messner
– prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 2003 r.
Łączymy się w żalu z Rodziną Profesora
i Członkami naszej Organizacji.
                                                                    Zarząd Oddziału Okręgowego w Łodzi

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001